euro-4-norm

De euro norm

Brandstof motoren, waaronder die van een brommer en scooter, moeten steeds schoner worden. Dit is om de vervuiling tegen te gaan en het milieu schoner te krijgen.

Uitleg over de Euro normschadelijke-uitlaatgassen voor Scooters

Brandstof motoren van een brommer en scooter moeten van de overheden steeds schoner worden. Dit is bedoeld om de vervuiling tegen te gaan en het milieu uiteindelijk schoner te krijgen. De Euro norm is een Europese norm, welke bepaalt hoeveel schadelijke stoffen een motor mag uitstoten. Al eerder zijn Euro 2 en Euro 3 normen ingevoerd voor brommers en scooters. De Euro 4 norm gaat in vanaf 01-01-2018 voor brommers en scooters. Er is trouwens zelfs al een Euro 5 en Euro 6 norm. Voorlopig hebben we daar met de bromfietsen nog niets mee te maken.

Euro 4

De Euro 4 norm gaat vanaf 1 januari 2018 van start. De overheid wil met deze regel ervoor zorgen dat er alleen nog maar schone brommers en scooters worden geleverd. Heb je een Euro 2 of Euro 3 brommer of scooter in bezit wees gerust je kunt gewoon blijven rijden. De uitzondering hierop is voorlopig alleen de stad Amsterdam. 

Welke schadelijke stoffen worden beperkt

De nieuwe Euro 4 norm moet de uitstoot van de volgende schadelijke stoffen gaan beperken: NOx, HC, CO en PM.

NOx staat voor stikstof
HC staat voor koolwaterstof
CO staat voor koolmonoxide
PM staat voor fijn stof

  • checkRuime showroom
  • checkEigen werkplaats
  • checkOfficieel Dealer
  • checkSpecialist voor Midden-Nederland